Stängt två dagar under vecka 23

Hej alla kära gäster!

Yummy Sushi kom­mer att ha stängt två dagar nu nästa vecka på grund av Sveriges nation­aldag samt utbild­ning under torsdagen.

Sveriges nation­aldag 66 — Stängt
Tors­da­gen den 96 — Stängt

Med Vän­liga Häl­sningar,
Yummy Sushi