Som­marstängt i 2 dagar

Hej alla! Hop­pas ni har en härlig som­mar.

Vi kom­mer att ha stängt två dagar nu under nästa vecka (31):

Måndag den 18 — Stängt
Tis­dag den 28 — Stängt

Med Vän­liga Häl­sningar,
Personalen