Jul­stängt

Hej alla kära gäster!

Vi kom­mer att ha stängt från och med den 14:e decem­ber fram tills den 6:e jan­u­ari på grund av jul och nyår, vi öpp­nar åter igen tors­da­gen den 7:e jan­u­ari som vanligt.

Tack till alla under­bara kun­der för det här året!

Vi önskar er alla en rik­tigt God jul & Gott nytt år!